HANDDESINFEKTION oparfymerad / doft RAPSODINE

88,00 kr
inkl. moms, plus leverans

Beskrivning

RAPSODINE handdesinfektion oparfymerad/doftsatt

Effektiv mot bakterier och virus.


* Handsprit i snygg och praktisk förpackning

* 75 % alkoholhalt.

* Till och med den oparfymerade varianten doftar gott. Den naturligt doftsatta har en lätt, frisk doft av lavendel och apelsin.


DOFTVARIANTER:

Flaska 250 ml med pump, parfymfri

Flaska 250 ml med pump, doftsatt med lavendel och apelsinVARNING: Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.

Förvaras oåtkomligt för barn

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.


Innehåll: Etanol, isopropanol, metyletylketon, vatten, glycerin

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser